TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

İLK SU VE ATIKSU ABONELİĞİ

 
 

Konut

 

Binanızın yapım tarihi 31/12/2021 tarihi öncesi

 
 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. Mülk sahibinin T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi 

 

3. 31/12/2021 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi durumunda 31/12/2021 ve öncesine ait doğalgaz,telefon,elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti ve Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) sisteminde kaydı olduğuna dair belge.

 

4. Kiracı ise kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

 

5. Dask- zorunlu deprem sigortası (fotokopi) veya poliçe numarası

 

6. Sayaç no (abone tarafından sayaç alındığı taktirde)

 

7. Adrese ilişkin tapu veya fotokopisi (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

 

 

 

 
 

Binanızın yapım tarihi 31/12/2021 - 01/07/2022 tarihleri arasında (Konut Geçici Abonelik)

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. Mülk sahibinin T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi 

 

3. Kiracı ise kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

 

4. Yapı ruhsatı (inşaat ruhsatı)

 

5. Dask- zorunlu deprem sigortası (fotokopi) veya poliçe numarası

 

6. Sayaç no (abone tarafından sayaç alındığı taktirde)

 
7. Adrese ilişkin tapu veya fotokopisi (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)  

Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

 

 

 

 

 

 

Yapım tarihi 01/07/2022'den sonra olan binalarda

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. Mülk sahibinin T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi 

 

3. Kiracı ise kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

 

4. Yapı kullanım izin belgesi (iskan ruhsatı)

 

5. Dask- zorunlu deprem sigortası (fotokopi) veya poliçe numarası

 

6. Sayaç no (abone tarafından sayaç alındığı taktirde)

 
7. Adrese ilişkin tapu veya fotokopisi (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)  

 

 

 

 

 

İşyeri

 

Binanızın yapım tarihi 31/12/2021 tarihi öncesi

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

 

3. 31/12/2021 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi durumunda 31/12/2021 ve öncesine ait doğalgaz,telefon,elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti ve Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) sisteminde kaydı olduğuna dair belge.

 

4. Kiracı ise kira kontratı

 

5. Vergi Numarası (Vergi Levhası Fotokopi)

 

6. Dask- zorunlu deprem sigortası(fotokopi) veya poliçe numarası (Müstakil Yapılı İş Yerlerinden İstenmemektedir.)

 

7. Sayaç no (abone tarafından sayaç alındığı taktirde)

 
8. Adrese ilişkin tapu veya fotokopisi  

 

 

 

 

 

Binanızın yapım tarihi 31/12/2021 - 01/07/2022 tarihleri arasında (İşyeri Geçici Abonelik)

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

 

3. Kiracı ise kira kontratı

 

4. Vergi Numarası (Vergi Levhası Fotokopi)

 

5. Yapı ruhsatı (inşaat ruhsatı)

 

6. Dask- zorunlu deprem sigortası(fotokopi) veya poliçe numarası (Müstakil Yapılı İş Yerlerinden İstenmemektedir.)

 

7. Sayaç no (abone tarafından sayaç alındığı taktirde)

 
8. Adrese ilişkin tapu veya fotokopisi  

Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

 

 

 

 

 

 

Yapım tarihi 01/07/2022'den sonra olan binalarda

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

 

3. Kiracı ise kira kontratı

 

4. Vergi Numarası (Vergi Levhası Fotokopi)

 

5. Yapı kullanım izin belgesi (iskan ruhsatı)

 

6. Dask- zorunlu deprem sigortası(fotokopi) veya poliçe numarası

 

7. Sayaç no (abone tarafından sayaç alındığı taktirde)

 
8. Adrese ilişkin tapu veya fotokopisi  

 

 

 

 

 

Geçici Abonelik

 

TESKİ hizmet sınırları içerisinde kurulan sergi, fuar, sirk, Pazar, kermes, panayır vb yerlerle, ilgili Belediye Başkanlığınca çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış veya kesim yerleri ile bunun gibi seyyar durumda olan yerlere, TESKİ Tarifeler Yönetmeliği gereğince, kullanım türü dikkate alınarak, geçici olarak su ve atıksu hizmeti verilen aboneliklerdir.Geçici abonelik verilmesi, o aboneliğe hiçbir hak kazandırmaz. TESKİ gerek gördüğü zaman bu aboneliği iptal etme yetkisine sahiptir.

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

 

3. İlgili Belediye'den alınmış çalışma ruhsatı (izin belgesi)

 

4. Teminat bedeli

 

5. Sayaç no (abone tarafından sayaç alındığı taktirde)

 

 

 

 

 

 

İnşaat /Şantiye

 

Gayrimenkulüne ilk defa su ve kanalizasyon şebeke bağlantısı yaptırmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler adına verilen bir aboneliktir.

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. T.C.kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

 

3. Yapı ruhsatı veya Yapı ruhsatına ait ada ve parsel numarası (Yapı ruhsatının süresi 5 yılı geçmemiş olması gerekmektedir)

 

4. Sayaç no (abone tarafından sayaç alındığı taktirde)

 
5. Adrese ilişkin tapu veya fotokopisi  

6. Su ve Kanal Bağlantı İş Emri (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)


 

 

 

 

 

Resmi Abone

 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hizmetlerini ifa ettikleri yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. Yapı kullanım izin belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi yoksa, binanın Resmi Kurum tarafından alınmış geçici kabul belgesi)

 

3. Yetkili kurumdan yetki belgesi

 

4. Sayaç no (abone tarafından sayaç alındığı taktirde)

 

 

 

 

 

 

Bahçe Aboneliği

 

Belediyelerce imar usulüne uygun açılmış ve arsa niteliği taşıyan; hali hazırda İdarece içme suyu şebeke hattı döşenmiş, varsa üzerinde imar mevzuatı gereği ruhsatlandırılması gerekmeyen temelsiz yapı (25 m² geçmeyen geçici baraka, konteyner vb.) bulunan parsellerde, hobi amaçlı bahçe aboneliğidir.

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. T.C.kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

 

3. İmar uygulaması sonucu oluşan ve arsa niteliği taşıyan parsele ilişkin tapu (fotokopi)

 

4. Parsel üzerinde yapı ruhsatı gerektirmeyen yapı olduğuna ilişkin tutanak (TESKİ)

 

5. Parsel alanında Teski su şebekesinin bulunduğuna ilişkin tutanak (TESKİ)

 

6. Arsa Emlak Vergisi ödendiğine ilişkin belge (İlçe Belediye)

 

7. Adrese ilişkin tapu veya fotokopisi

 

 

 

 

Besihane Aboneliği

 

Büyük ve küçükbaş hayvan besihaneleri: tavuk-yumurta üretim çiftlikleri vb.gibi. Kesimhanesi olmayan hayvan yetiştirme yerlerine ait aboneliklerdir

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. T.C.kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

 

3. Kiracı ise kira kontratı /mal sahibi ise tapu örneği

 

4. İl - İlçe Tarım Müdürlüğünden ''İşletme Tescil Belgesi (İTB)''

 
5. Adrese ilişkin tapu veya fotokopisi  

 

 

 

 

 

Abone( İsim) Değişikliğinde İstenen Belgeler

 

Mevcut su aboneliği bulunan bir aboneliğin başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılacak olması durumunda “ İsim Değişikliği” işlemi yapılır.

 

Konut

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. Kiracı ise kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

 

3. T.C.Kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

 

4. Dask - zorunlu deprem sigortası (fotokopi) veya poliçe numarası

 

5. Abone no veya sayaç no veya

 

6. Sayac üzerinde yer alan son metreküp endeksi

 
7. Adrese ilişkin tapu veya fotokopisi (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)  

 

 

 

 

 

İşyeri

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. T.C.Kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

 

3. Kiracı ise kira kontratı

 

4. Vergi Numarası (Vergi Levhası Fotokopi)

 

6. Abone no veya sayaç no

 

7. Dask- zorunlu deprem sigortası(fotokopi) veya poliçe numarası (Müstakil Yapılı İş Yerlerinden İstenmemektedir.)

 

8. Sayac üzerinde yer alan son metreküp endeksi

 
9. Adrese ilişkin tapu veya fotokopisi  

 

 

 

 

 

Abonelik (ferdi sayaç) ayırma

 

Tek sayaçtan birden fazla bağımsız bölümün su kullandığı yerlerde, ayrı ayrı sayaçlarla bireysel abonelik oluşturma işlemidir

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. T.C.Kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

 

3. Apartman veya site yönetimi mevcut ise, apartman yönetiminin oy çokluğuyla alınmış kararının onaylı fotokopisi

 

4. Şantiye suyu aboneliğinden bireysel aboneliğe geçişlerde yapı iskan belgesi

 

5. Dask- zorunlu deprem sigortası(fotokopi) veya poliçe numarası

 

6. Sayaç no (abone tarafından sayaç alındığı taktirde)

 
7. Adrese ilişkin tapu veya fotokopisi (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)  

Bu tür abonelik sisteminden yararlanmak isteyen yerlerde, bina yöneticisi veya bina yönetimi tarafından yetki verilen gerçek kişi tarafından TESKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet birimlerine müracaat edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte yapılan müracaata istinaden yapılan değerlendirme sonucunda, abonelik ayırmaya, yasa ve yönetmeliklere göre bir aykırılık yoksa, her bağımsız bölüm abone yapılır.

 

 

 

 

 

 

Giriş Sayacı Aboneliği

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. Karar defterin fotokopisi

 

3. Apartman veya site yönetimi mevcut ise, yöneticinin kimlik belgesi yerine geçecek evrak'ın aslı ( aslı görüldükten sonra iade edilecek)

 

4. Yönetici kaşesi

 

 

 

 

 

 

Abonelik İptali

 

Su abonelik sözleşmesi bulunan bir gayrimenkulün el değiştirmesi veya tahliye edilmesi nedeniyle kapatılması işlemidir.

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. T.C.Kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

 

3. Sayaç üzerinde yer alan son metreküp endeksine ilişkin keşif tutanağı

 

4. Varsa Bankadan Otomatik Ödeme Talimatının İptal Edilmesi

 

 

 

 

 

 


Geçici Kapama / Açma

 

Aboneliği bulunan konut yada işyerinin uzun süre kullanılmayacak olması durumunda abonenin isteğine bağlı olarak geçici kapama işlemi yapılabilir. Geçici Kapama işlemi yapılan bir konut veya işyeri kullanılacak olması durumunda tekrar açma işlemi yapılabilir.

 

Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe (başvuru sırasında TESKİ Şube Müdürlüklerinden temin edilecektir)

 

2. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

 

3. Sayac üzerinde yer alan son metreküp endeksi

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar

 

* Abonelik müracaatı yapan kişinin Tekirdağ ili sınırları içinde NVİ Adres Kayıt Sistemi'ne (İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi) kaydı var ancak abonelik işlemi yapılacak adresten farklı ise; mal sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratı fotokopisi gerekmektedir.

 

* Tekirdağ ili sınırları içinde NVİ Adres Kayıt Sistemi'ne kaydı bulunmayan kişilerin sözleşme müracaatından önce Nüfus Müdürlükleri'nden NVİ adres kaydını yaptırmaları gerekmektedir.

 

* Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen şehit, gazi ve engellilerin ( engelliliğin%40 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu veya özürlü kimlik belgesi) durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir.

 

* Kamu yararı güden dernek ve vakıflar, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmalarını gerekmektedir.

 

* İmar Kanunu'nun 31 nci maddesine göre 01/07/2022 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için iskan belgesi (kullanma izin belgesi) gerekmektedir.Bu tarihten sonra inşa edilen ancak İskan belgesi bulunmayan yapılar için ancak tek sayaçtan şantiye suyu aboneliği yapılabilmektedir.

 

* Tüm işlemler noterden alınacak vekaletname ile başkası adına yapılabilmektir.

 

* 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun 10 ncu maddesinde belirtilen yerlerden Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi alınır.

 

* 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar (tapu kaydında kullanım şekli mesken olmayan binalar ) Zorunlu Deprem Sigortasına tabi değildir.

 

* Abone kaydı yaptırılan bir abonelikte, uzun süre su kullanılmayacak ise, TESKİ 'ye müracaat edilerek aboneliğe ait suyun geçici olarak kapatılması gerekmektedir. Bu şekilde olup ta, geçici olarak suyu kapattırılmayan abonelikler de oluşabilecek su tüketimlerinden ve doğacak tahakkuklardan TESKİ mesul tutulamaz.

 
 

Tüm Hakları Saklıdır 2024© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.