MİSYONUMUZ

Yaşamın vazgeçilemez kaynağı olan içme ve kullanma suyunu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan her bireye düzenli ve sürekli bir biçimde ulaştırmak, oluşan atık suları toplayarak arıtımını sağladıktan sonra çevreye zarar vermeden doğal yatağına bırakmaktır.

VİZYONUMUZ

Su kaynaklarının kantite ve kalite açısından geliştirilmesini, alt yapının evrensel standartlara uygun olarak oluşturulmasını esas alan, insana ve çevreye saygılı, dinamik, güçlü ve yatırımcı bir kuruluş olmaktır.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ 
 
Kurumumuzca sağlanan su ve kanalizasyon hizmetlerinde; vatandaş ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutarak, faaliyetlerimizde çevre kirliliği ve iş kazalarını önlemek, bilgi güvenliği ve bilginin gizliliğine dair risk analizleri yapılarak tehditleri kabul edilebilir seviyeye düşürmek, etkili kaynak yönetimi ile mer’i mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir. 

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Enerjinin kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından tüm yasal ve uluslararası mevzuata, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve gerekliliklere uyulması,
 
Enerji yönetim sisteminin ve performasının sürekli izlenmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 
Enerji hedef ve amaçlarına ulaşmak için enerji faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakların sağlanması,
 
Çalışanlar, vatandaşlar, paydaşlar ve yükleniciler ile Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurulması,
 
Enerji politikasının, enerji hedef ve amaçlarının düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulup dokümante edilerek tüm seviyelerde duyurulması, belirli periyotlarda gözden geçirilmesi ve güncellenmesi,
 
Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimliliği yüksek ürünlerin tercih edilmesi, enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımların desteklenmesi ve aldığı hizmetlerde enerji verimlilik hizmeti, ürün ve yönetim faaliyetlerini yürüten firmaların tercih edilmesi,
 
Tesis ve binalarımızda iklim değişikliği üzerinden etkilerini en aza indirmek kurumsal karbon ayak izini azaltmak,
 
Enerji verimliliğini kurumsal kültür haline dönüştürmek.
 

Tüm Hakları Saklıdır 2024© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.