Talepte Bulunan Birim
 
İhalenin Adı
 
İhale Usulü
 
İhale Tarihi ve Saati
 
 
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
 
2023 Yılı Süleymanpaşa ve Çorlu İlçeleri Kombine İle Kollektör Hattı Temizlik Hizmet Alımı İşi
(İhale No: 2023/297872)
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale Usulü
 
11/04/2023
 
Saat:10:00

DİĞER İHALELER

Tüm Hakları Saklıdır 2023© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.