Talepte Bulunan Birim
 
İhalenin Adı
 
İhale Usulü
 
İhale Tarihi ve Saati
 
 
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
 
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor) Alımı İşi  
(İhale No: 2021/505148)
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale Usulü
 
22/09/2021
 
Saat:10:00

DİĞER İHALELER

Tüm Hakları Saklıdır 2021© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.