Tekirdağ Web Tasarım
Mustafa Kemal Atatürk

Genel Kurul Kararları

 • Karar Tarihi 25.04.2014
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  25.04.2014 2014/1 TESKİ 2014 Yılı Bütçesi GÖZAT
  25.04.2014 2014/2 TESKİ Teşkilat Yapısı GÖZAT
  25.04.2014 2014/3 2014 Yılı Su, Atıksu ve Kanalizasyon Tarifeleri GÖZAT
  25.04.2014 2014/4 TESKİ Çalışma Yönetmelikleri GÖZAT
 • Karar Tarihi 02.05.2014
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  02.05.2014 2014/5 Bütçe Kararnamesi GÖZAT
  02.05.2014 2014/6 TESKİ 2014 Yılı Bütçesi GÖZAT
  02.05.2014 2014/7 2014 Yılı Su, Atıksu ve Kanalizasyon Tarifeleri GÖZAT
  02.05.2014 2014/8 Tekirdağ su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürülüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik GÖZAT
 • Karar Tarihi 16.05.2014
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  16.05.2014 2014/9 Teski'ye Logo Belirlemesi GÖZAT
  16.05.2014 2014/10 TESKİ Teşkilat Yapısı Değişikliği GÖZAT
  16.05.2014 2014/11 Teski'ye Logo Belirlemesi GÖZAT
  16.05.2014 2014/12 Ücrete Tabi İşler Tarifesi Değişikliği GÖZAT
 • Karar Tarihi 24.07.2014
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  24.07.2014 2014/13 Yönetmelik Değişikliği GÖZAT
  24.07.2014 2014/14 Ücrete Tabi İşler Tarifesi GÖZAT
  24.07.2014 2014/15 Denetçi GÖZAT
  24.07.2014 2014/16 Sözleşmeli Personel GÖZAT
  24.07.2014 2014/17 Kamu Hizmetine Tahsis GÖZAT
  24.07.2014 2014/18 Kiralama GÖZAT
  24.07.2014 2014/19 Borçlanma GÖZAT
  24.07.2014 2014/20 TESKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yönetmelik Tadilatı GÖZAT
  24.07.2014 2014/21 Tekirdağ İl Kapsamında Kullanılan Su Abone Tarife Yönetmeliği GÖZAT
  24.07.2014 2014/22 Kamu Hizmetine Tahsis GÖZAT
  24.07.2014 2014/23 Yetki Verilmesi GÖZAT
  24.07.2014 2014/24 Yetki Verilmesi GÖZAT
 • Karar Tarihi 26.11.2014 / 27.11.2014
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  27.11.2014 2014/28 Sözleşmeli Personel İstihdamı GÖZAT
  27.11.2014 2014/30 TESKİ Memur Kadrolarına ait İptal-İhdas Cetveli GÖZAT
  27.11.2014 2014/43 TESKİ Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği GÖZAT
  27.11.2014 2014/44 TESKİ Hukuk Müşavirliği Teşkilat-Görev-Çaşlışma Yönetmeliği GÖZAT
  27.11.2014 2014/45 TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği GÖZAT
  27.11.2014 2014/46 TESKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği GÖZAT
  27.11.2014 2014/47 TESKİ Avans Yönetmeliği GÖZAT
  27.11.2014 2014/48 TESKİ Bütçe Yönetmeliği GÖZAT
  27.11.2014 2014/49 TESKİ Harcama Belgeleri Yönetmeliği GÖZAT
  27.11.2014 2014/50 TESKİ İhale Yönetmeliği GÖZAT
  27.11.2014 2014/51 TESKİ Tarifeler Yönetmeliği GÖZAT
  27.11.2014 2014/52 TESKİ Atuksu Deşarj Yönetmeliği GÖZAT
  27.11.2014 2014/53 TESKİ Bünyesinde Kullanılmak Üzere, Devlet Malzeme Ofisi vasıtası ile araç alınması GÖZAT
  27.11.2014 2014/54 TESKİ 2015 Yılı Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı GÖZAT
  27.11.2014 2014/55 TESKİ 2015-2019 Stratejik Planı GÖZAT
  27.11.2014 2014/56 TESKİ 2015 Yılı Mali Bütçe ve Atıksu Ücretlete Tabi Tarifeler Yönetmeliği GÖZAT
  27.11.2014 2014/57 TESKİ 2015 Yılı Performans Programı GÖZAT
  27.11.2014 2014/58 Kamu Kurumları İçinde Öncelikle Eğitim ve Sağlıkla İlgili Kurumlardan Kuka ve Vidanjör Hizmetleri Bedeli GÖZAT
 • Karar Tarihi 14.05.2015
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  14.05.2015 2015/01 TESKİ Memur Kadrolarına Ait İptal-İhdas Cetvelleri GÖZAT
  14.05.2015 2015/09 TESKİ 2014 Yılı İdare Raporu GÖZAT
  14.05.2015 2015/15 TESKİ Disiplin Amirliği Yönetmeliği GÖZAT
  14.05.2015 2015/16 TESKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik GÖZAT
  14.05.2015 2015/17 TESKİ Atık Suların Kanalizasyona Dejarj Yönetmeliği GÖZAT
  14.05.2015 2015/18 TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği GÖZAT
  14.05.2015 2015/19 TESKİ Genel Müdürlüğü Bünyesinde Seyyar Vezne ve Abonelik Hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet Malzemeleri Ofisi vasıtası ile araç satın alınması GÖZAT
  14.05.2015 2015/20 TESKİ 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesapları GÖZAT
  14.05.2015 2015/21 TESKİ Genel Müdürlüğünde Yapılacak Borçlanmalar İçin TESKİ Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi GÖZAT
  14.05.2015 2015-22 TESKİ Tarifeler Yönetmeliği GÖZAT
  14.05.2015 2015/23 TESKİ 2015 Yılı Yatırım Programı GÖZAT
  14.05.2015 2015/24 Tekirdağ Valiliği İl Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun Kararı İle Kapaklı Belde Belediyesinden TESKİ Genel Müdürlüğüne Devri Yapılan ve Kapaklı Belediyesi Tarafından İadesi Talep Edilen 59 TD 611 Plakalı Fort Cargo Marka Su Tankeri GÖZAT
  14.05.2015 2015/25 9 Genel Kurul Üyesi Tarafından Verilen 14.05.2015 Tarihli Yazılı Önerge GÖZAT
  14.05.2015 2015/26 2 Genel Kurul Üyesi Tarafından Verilen 14.05.2015 Tarihli Yazılı Önerge GÖZAT
 • Karar Tarihi 12.11.2015
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  12.11.2015 2015/27 TESKİ Memur Kadrolarına Ait İptal-İhdas Cetvelleri GÖZAT
  12.11.2015 2015/28 Sözleşmeli Personel İstihdamı GÖZAT
  12.11.2015 2015/39 TESKİ Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği GÖZAT
  12.11.2015 2015/40 TESKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GÖZAT
  12.11.2015 2015/41 TESKİ İhale Yönetmeliği, Avans Yönetmeliği, Bütçe Yönetmeliği ve Harcama BelgeleriYönetmeliği'nin Yürülükten Kaldırılması GÖZAT
  12.11.2015 2015/43 TESKİ 2016 Yılı Bütçe Tasarısı GÖZAT
  12.11.2015 2015/44 TESKİ 2016 Yılı Yatırım Programı GÖZAT
  12.11.2015 2015/45 TESKİ 2016 Yılı Performans Programı GÖZAT
  12.11.2015 2015/46 4(Dört) Genel Kurul Üyesi tarafından verilen 12.11.2015 tarihli yazılı Önerge.(Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerine ait Pavlaların(Yeşil alanlar) Su Kullanım Ücretinden Muaf Tutulması) GÖZAT
  12.11.2015 2015/47 5(Beş) Genel Kurul Üyesi tarafından verilen 12.11.2015 tarihli yazılı Önerge. (Çerkezköy İlçesi İstasyon Mah. 1658 Ada 1 Parsel'de bulunan taşınmaz.) GÖZAT
  12.11.2015 2015/48 2(İki) Genel Kurul Üyesi tarafından verilen 12.11.2015 tarihli yazılı Önerge.(59 FY 284 Plakalı Araç) GÖZAT
 • Karar Tarihi 13.05.2016
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  13.05.2016 2016/01 TESKİ Memur Kadrolarına Ait İhdas Cetvelleri ile Yenilenen Organizasyon Şeması GÖZAT
  13.05.2016 2016/02 Sözleşmeli Personel İstihdamı GÖZAT
  13.05.2016 2016/03 Denetçi Seçimi GÖZAT
  13.05.2016 2016/15 Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik'in İptal Edilmesi ve Hazırlanan Yeni Yönetmeliğin Yürürlülüğe Girmesi GÖZAT
  13.05.2016 2016/16 TESKİ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev, Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması GÖZAT
  13.05.2016 2016/17 TESKİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği GÖZAT
  13.05.2016 2016/18 TESKİ İhale Yönetmeliği GÖZAT
  13.05.2016 2016/19 TESKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği GÖZAT
  13.05.2016 2016/20 TESKİ Genel Müdürlüğü Su, Atıksu, Yaptırım ve Hizmet Tarifesi GÖZAT
  13.05.2016 2016/21 Ödenek Aktarımı GÖZAT
  13.05.2016 2015/22 Ödenek Aktarımı GÖZAT
  13.05.2016 2015/23 Taşınmazda Hisse Satışı GÖZAT
  13.05.2016 2015/24 TESKİ 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesapları GÖZAT
  13.05.2016 2015/25 TESKİ Genel Müdürlüğü 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu GÖZAT
 • Karar Tarihi 16.11.2016
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  16.11.2016 2016/26 TESKİ Memur Kadrolarına Ait İhdas Cetvelleri ile Yenilenen Organizasyon Şeması GÖZAT
  16.11.2016 2016/40 Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GÖZAT
  16.11.2016 2016/41 TESKİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği GÖZAT
  16.11.2016 2016/42 TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GÖZAT
  16.11.2016 2016/43 TESKİ Tarifeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GÖZAT
  16.11.2016 2016/44 TESKİ Genel Müdürlüğü Su, Atıksu, Yaptırım ve Hizmet Tarifesi'nde Değişiklik Yapılması GÖZAT
  16.11.2016 2016/45 Karar Düzeltmesi GÖZAT
  16.11.2016 2016/46 Sıhhi Tesisat Proje Onay Bedellerinin Belirlenmesi GÖZAT
  16.11.2016 2016/47 Keşif Bedeli, Kanal Kot Tutanağı Bedeli ve Alt Yapı Katılım Bedelleri GÖZAT
  16.11.2016 2016/48 Taşınmazda Hisse Satışı GÖZAT
  16.11.2016 2015/49 TESKİ 2017 Yılı Bütçe Tasarısı GÖZAT
  16.11.2016 2015/50 TESKİ 2017 Yılı Yatırım Programı GÖZAT
  16.11.2016 2015/51 TESKİ 2017 Yılı Performans Programı GÖZAT
  16.11.2016 2015/52 6 Genel Kurul Üyesi tarafından verilen 16.11.2016 tarihli Yazılı Önerge GÖZAT
 • Karar Tarihi 11.05.2017
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  11.05.2017 2017/01 TESKİ Memur Kadrolarına ait Dolu, Boş ve İhdas Cetvelleri GÖZAT
  11.05.2017 2017/09 TESKİ Genel Müdürlüğü Su, Atıksu, Yaptırım ve Hizmet Tarifesi"nde Değiştirilmesi Önerilen Maddeler GÖZAT
  11.05.2017 2017/10 Arsa Vasıflı Taşınmazın Devri GÖZAT
  11.05.2017 2017/11 TESKİ 2016 Yılı Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesapları GÖZAT
  11.05.2017 2017/12 TESKİ Genel Müdürlüğü 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu GÖZAT
  11.05.2017 2017/13 4 Genel Kurul Üyesi Tarafından Verilen 11.05.2017 tarihli Yazılı Önerge GÖZAT
 • Karar Tarihi 09.11.2017
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  09.11.2017 2017/14 TESKİ Memur Kadrolarına ait İhdas Cetvelleri ile Yenilenen Organizasyon Şeması GÖZAT
  09.11.2017 2017/23 Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GÖZAT
  09.11.2017 2017/24 TESKİ Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği GÖZAT
  09.11.2017 2017/25 TESKİ Tarifeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GÖZAT
  09.11.2017 2017/26 TESKİ Tarifeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GÖZAT
  09.11.2017 2017/27 TESKİ Su, Atıksu, Yaptırım ve Hizmet Tarifesi'nde Değişiklik Yapılması GÖZAT
  09.11.2017 2017/28 TESKİ 2018 Yılı Bütçe Tasarısı GÖZAT
  09.11.2017 2017/29 TESKİ 2018 Yılı Yatırım Programı GÖZAT
  09.11.2017 2017/30 TESKİ 2018 Yılı Performans Programı GÖZAT
 • Karar Tarihi 30.01.2018
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  30.01.2018 2018/03 696 Sayılı KHK Kapsamında TESKİ Genel Müdürlüğü Bünyesinde Şirket Kurulması GÖZAT
  30.01.2018 2018/04 TESKİ Genel Müdürlüğü Su, Atıksu, Yaptırım ve Hizmet Tarifesi'nde Değiştirilmesi Önerilen Maddeler GÖZAT
 • Karar Tarihi 11.05.2018
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  11.05.2018 2018/11 Denetçi Seçimi GÖZAT
  11.05.2018 2018/13 TESKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı GÖZAT
  11.05.2018 2018/15 Su, Atıksu, Yaptırım ve Hizmet Tarifesi'ndeki "Sökme ve Takma Ücretleri"nin Tarifeden Çıkarılması GÖZAT
  11.05.2018 2018/16 TESKİ Genel Müdürlüğü Su, Atıksu, Yaptırım ve Hizmet Tarifesi'nde Değiştirilmesi Önerilen Maddeler GÖZAT
  11.05.2018 2018/17 TESKİ Genel Müdürlüğü 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu GÖZAT
  11.05.2018 2018/18 TESKİ 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesapları GÖZAT
 • Karar Tarihi 12.07.2018
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  12.07.2018 2018/20 TESKİ Su Tarifesinde 1.Kademede %8 İndirim Yapılması GÖZAT
 • Karar Tarihi 08.11.2018
  Karar Tarihi Karar No Karar Konusu GÖZAT
  08.11.2018 2018/21 TESKİ Memur Kadrolarına Ait İhdas Cetvelleri ile Yenilenen Organizasyon Şeması GÖZAT
  08.11.2018 2018/35 TESKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GÖZAT
  08.11.2018 2018/36 TESKİ Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması GÖZAT
  08.11.2018 2018/37 TESKİ Su, Atıksu, Yaptırım ve Hizmet Tarifesi'nde Değişiklik Yapılması GÖZAT
  08.11.2018 2018/38 Arıtma Çamuru Bertarafı Tesisi İhalesinin Yapılması İçin Yetki Verilmesi GÖZAT
  08.11.2018 2018/39 Arsa Vasıflı Taşınmazın Satışı GÖZAT
  08.11.2018 2018/40 Arsa Vasıflı Taşınmazın Satışı GÖZAT
  08.11.2018 2018/41 Taşınmaz Satışı GÖZAT
  08.11.2018 2018/42 Taşınmaz Satışı GÖZAT
  08.11.2018 2018/43 Taşınmaz Satışı GÖZAT
  08.11.2018 2018/44 TESKİ 2018 Yılı Bütçe Tasarısı GÖZAT
  08.11.2018 2018/45 TESKİ 2018 Yılı Yatırım Programı GÖZAT
  08.11.2018 2018/46 TESKİ 2018 Yılı Performans Programı GÖZAT
  08.11.2018 2018/47 3 Genel Kurul Üyesi Tarafından Verilen Yazılı Önerge GÖZAT
© 2014-2019 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.
Ziyaretçi Sayılarımız     Bugün : 289     Dün : 1,082    Toplam : 2.937.322
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Facebook Sayfası